Den ve školce

ČasNázev činnosti
06:30 - 09:30 Spontánní, individuální, částečně řízené a řízené činnosti
08:30 - 09:00
08:30 - 12:30
Průběžná přesnídávka.
Povinné předškolní vzdělávání
09:30 - 11:30 Pobyt dětí venku, příp. náhradní činnosti
11:30 - 11:40 Hygiena dětí, příprava na oběd
11:40 - 12:00
12:00 - 12:30
Oběd
Dojídání oběda, rozcházení dětí.
12:30 - 14:30 Příprava k odpočinku. Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14:30 - 15:00 Odpolední svačina, osobní hygiena
15:00 - 16:00 Spontánní a řízené činnosti, důraz na individuální vzdělávání.
Rozcházení dětí