Den ve školce

ČasNázev činnosti
06:30 - 08:30 Scházení dětí (děti s povinnou školní docházkou do 8:00) Volné hry, spontánní i částečně řízené činnosti dětí, skupinové činnosti v centrech aktivit, individuální práce s dětmi, pohybová chvilka
08:30 - 09:00 Hygiena, dopolední svačinka

09:00 - 10:00 Dokončení volné činnosti dětí, částečně řízené i řízené činnosti dětí, skupinové činnosti na týdenní téma. Výtvarné, pracovní, hudební dramatické činnosti, zpětná vazba, oslavy narozenin, příprava na pobyt venku. Ranní kruh, přivítání, společné popovídání.
10:00 - 12:00 Pobyt dětí venku, příp. náhradní činnosti. Volné, skupinové, sportovní a pohybové hry, podporující rozvoj prostorové orientace a pohybových dovedností. pozorování přírody. 
12:00 - 12:30 Hygiena, oběd
12:30 - 13:00 Vyzvedávání dětí po obědě, hygiena, ukládání dětí k odpočinku.

13:00 - 14:30

13:30

13:30-14:30

Odpolední svačina, osobní hygiena

Četba, poslech pohádky, odpočinek na lůžku

Individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:30 - 15:00

15:00 - 16:00

Hygiena, odpolední svačina


Spontánní a řízené činnosti, důraz na individuální vzdělávání, rozcházení dětí