Poznejte nás

O školce

Jsme malá školka zřízená od září roku 2022. Máme jednu třídu, kterou si děti pojmenovaly Veverky.

Celkem je nás 25. Dvacetjedna dětí, dvě paní učitelky, jedna paní asistentka a jedna teta, která se o nás stará. Všichni společně se snažíme, aby nám ve školce bylo dobře.

Cílem naší školky je vytvořit pro děti podnětné prostředí, ve kterém se mohou realizovat a hrát si se svými kamarády. Učit děti chápat vzájemnou závislost přírody, lidského života a kultury. Vést děti k úctě k člověku, k hodnotám a českým tradicím.

Ve vzdělávání vycházíme ze spontánního a situačního učení. Hry, učební metody a plány připravujeme tak, aby se děti vzdělávaly formou prožitku.

Školní řád

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Poděkování

Děkujeme všem rodičům i ostatním obyvatelům z Lesního Hlubokého za materiální dary, které nám nabízíte a nosíte. Jsme rádi že na nás myslíte, vaše pomoc nás vždy potěší. 

Naše výhody

Jaká chceme být školka ?

Budeme si hrát a poznávat nové věci.

Děti podpoříme v činnostech, které je baví a jsou jim přirozené.

Chceme, aby se děti kamarádily, ale i respektovaly.

Budeme děti vést k českým tradicím.