Předškolní skupinka

Určená pouze pro předškolní pětileté děti. Lektor: Ludmila Zmeškalová
Skupinka bude zaměřená na pravolevou orientaci a geometrické tvary.